FILIÁLNÍ KOSTEL SV. KLIMENTA NA STUPAVĚ

____________________________________________________________________________________
 
 
 
 

Snaha o stavbu kostela a fary sahá až do 18. století. Povolení ke stavbě bylo uděleno císařem roku 1841 na útratu Matice náboženské. Stavební místo darovala Ludmila Berchtoldová - les pro faru a hřbitov, bažinu pro kostel. Vedením stavby kostela a fary byl pověřen stavitel František Růžička z Napajedel. Dozor zajišťoval Ing. Antonín Přerovský z Brna. Tesařské práce vedl mistr Šaňák z Uherského Hradiště. Nejprve byla postavena fara. V ní bydle Ing. Přerovský. Základní kámen kostela pod věží proti hřbitovu byl posvěcen Chrysostomem Nesrstou, děkanem z Boršic dne 30.8.1857. Aby se stěny budoucího kostela nerozestupovaly, do bažiny byl narovnány velké kameny, "balvany". Kostel byl dostaven roku 1859.

Stavba kostela a fary stála zhruba 30.000 zlatých. Farnost byla zřízena 19.8.1863. Stupava byla vyfařena z Osvětiman, Koryčanská Huť  z Koryčan a Staré Hutě z Buchlovic. Farnost tehdy čítala 1200 římských katolíků. Vysvěcení kostela a fary provedl 4.10.1863 Chrysostom Nesrsta. Roku 1863 navštívil kostel tehdejší olomoucký arcibiskup a pak zajistil pro kostel dárce, kteří zaplatili vnitřní výbavu kostela.Prvním farářem se stal 22.6.1864 páter Vavřinec Sigmund. Hřbitov byl budován v letech 1861 - 1863 a 4.10.1863 byl vysvěcen.

Po rozsáhlé opravě kostela sloužil v sobotu dne 24.11.1990 mši sv. arcibiskup olomoucký Mons. ThDr. František Vaňák.

Dnešního návštěvníka možná překvapí velikost kostela na tak malou osadu nepřiměřeného. Ale v době stavby kostela měla osada mnohem více obyvatel než dnes a navíc rozvoj sklářských hutí sliboval ještě nárůst obyvatelstva. Poté, co byla tzv. Koryčanská skelná huť a posléze i Stará huť zrušeny a přeneseny do Kyjova, došlo k poklesu stálého obyvatelstva, který pokračuje prakticky do dnešních dnů. 

 

 

Výbava kostela

_______________________________________________________________________

Hlavní oltář je bez obrazu, boční oltář Panny Marie bez obrazu, boční oltář sv. Jana Nepomuckého s obrazem, kazatelna, sousoší Křtu Páně, sochy sv.Joachima, Václava, Vavřince pochází od Josefa Hromádky (*1820 + 1900), sochaře a pozlacovače z Litenčic.  Obraz sv. Klementa, papeže, na hlavním oltáři dodala firma Koller et. Comp. z Vídně. Obraz Panny Marie Růžencové je od akademického malíře Jana Hlávky z Prahy. Zpovědnici zhotovil stolař Nedvěd ze Střílek v roce 1863. Varhany postavil varhaník Ferdinand Mikscha z Brna - dovezeny byly 14.9.1861. Z roku 1929 jsou sochy Panny Marie Bolestné (Filoména Kubíčková), Panny Marie a Božské Srdce Páně.

Zvon "umíráček" byl původně ve zvonici v obci. Do kostelní věže byl přinesen po zcizení zvonů nacisty v roce 1942. Větší zvon "Cyril Metoděj" ulila firma Dytrych Brodek u Přerova v roce 1989. Zvon váží 150 kg zní tónem E2.

 

Dne 1.1.2006 byla farnost stupavská zrušena a kostel se stal filiálním kostelem farnosti koryčanské.

Od července 2006 není již na Stupavě sloužena pravidelná nedělní bohoslužba. Mše sv. jsou zde slouženy pouze v letním období vždy v sobotu (mše sv. s nedělní platností). 

Pouť v kostele sv. Klimenta se koná kolem svátku sv. Klementa (23.listopadu)

 

Duchovní správa Stupava

P.Vavřinec Sigmund (1864 - 1893)
 
P.Jan Neugebauer
 
P.Maxmilián Vymazal (do 1898)
 
P.Antonín Solař
 
P.Petr Lehar  (1898-1923)
 
P.Leopold Obrtel (1924-1946) - provisor admin.
 
P.Jan Tajmer (1947 - 1950) - admin. excurr
 
P.František Kostrbel (12.1.-1.12.1951)
 
P.Vojtěch Zábranský (1.12.1951 - 1.10.1954)
 
P.František Mynařík (1.12.1954 - 4.4.1981)
 
P.František Polášek (19.4.1981 - 30.9.1985)
 
P.Ludvík Skácel 
 
P.Stanislav Čevela (1.7.1996 - 1.7.1999)

P. Vladimír Jesenský

Římskokatolická farnost
Koryčany
Náměstí 62
768 05 Koryčany
tel.733 741 579 fakorycany@ado.cz
Vytvořeno službou Webnode