FARNÍ KNIHOVNA

_____________________________________________________________________
 

V lednu 1996 byla otevřena farní a orelská knihovna. Sídlo měla v přístavku fary (Cyrilce) a měla ve svém fondu asi 300 svazků. Knihy byly získány z darů soukromých osob, farního úřadu Koryčany, KDU-ČSL a Ústřední kanceláře Orla. Zásilku dvou poštovních pytlů knih zaslal i koryčanský rodák Zdeněk Mastník z Londýna, tento fond je tvořen českou literaturou vydávanou za totality v zahraničí. Knihovna byla k dispozici v neděli po nedělní bohoslužbě od 9 hodin. Zájem o půjčování nebyl nikdy masový, ale postupně slábl. Po určité době bylo nutno uvolnit prostor na Cyrilce pro jiné aktivity a tak byly knihy uloženy v různých depozitářích. Městské knihovně v Koryčanech bylo nabídnuto vybrat si z těchto knih pro rozšíření knihovního fondu. Veřejná knihovna si vybrala asi 60 svazků.

Byla snaha najít pro knihovnu novou místnost a to se dařilo se střídavými úspěchy podle toho, jak který duchovní správce této záležitosti přál. Přesto se dařilo postupně opravit jednu místnost na faře a příchodem nynějšího duchovního správce P. Františka Bůžka, došlo k novému otevření farní knihovny. Navíc současný duchovní správce dotoval knihovnu řadou hodnotných titulů a v tomto bohulibém úsilí nadále pokračuje. Mimo knihy obsahuje fond hudební CD a multimediální DVD, jež jsou v současnosti vypůjčovány víc, než klasické knihy. Je možno konstatovat, že knihovna obsahuje slušný fond nábožeské literatury, beletrii, knihy pro mládež a rozsáhlý fond CD a DVD.

Prověřili jsme možnost zařazení farní knihovny do sítě veřejných knihoven a na této možnosti se pracuje.

Knihovna je otevřena v neděli po ranní mši svaté a na vyžádání

i ve všední den po večerní mši svaté.

Půjčování knih provádí Jaroslav Kočí.

Myslíme si, že toto užitečné zařízení není využíváno, jak by si zasloužilo,

ke škodě veřejnosti.

P. Vladimír Jesenský

Římskokatolická farnost
Koryčany
Náměstí 62
768 05 Koryčany
tel.733 741 579 fakorycany@ado.cz
Vytvořeno službou Webnode