Pořad bohoslužeb 

Rok: 2021

Den Liturgická oslava Místo a
hodina
 
1.8.
Ne

18.neděle v mezidobí
 
Jetřabice
8:00
Za + Marii Šebestovou
a rodiče z obou stran
Koryčany
10:00
Za farníky
2.8.
Po
Pondělí
18.týdne v mezidobí
Koryčany
18:00
Za živou a + rodinu
Doležalovou a Petrů
a poděkování za zdraví
vnučky Verunky
3.8.
Út
Úterý
18.týdne v mezidobí
   
4.8.
St
Památka
sv. Jana Marie
 Vianneye,
kněze
Koryčany
18:00
Za + Marii Vaňkovou,
manžela, rodiče a
sourozence z obou stran
a duše v očistci
5.8.
Čt
Čtvrtek
18.týdne v mezidobí
Koryčany
18:00
Za + Melanii a Oldřicha
Hanákovy a rodiče
z obou stran
6.8.
Svátek
Proměnění Páně
Koryčany
18:00
Za členy živého růžence
7.8.
So
Sobota
18.týdne v mezidobí
Stupava
18:00
Za + rodinu Nedomovou
a Klimkovou a duše
v očistci
8.8.
Ne
Slavnost
sv. Vavřince,
jáhna a mučedníka
19.neděle v mezidobí
Jestřabice
8:15
Za dar víry a posílení
v nemoci
Koryčany
10:00
Za farníky

-  v pátek budu navštěvovat nemocné, v 17 hodin bude adorace a zpovídání

- prosíme ženy a muže, aby přišli ve čtvrtek po 16 hod. na brigádu připravit farní den

- Příští neděli bude v Koryčanech poutní slavnost sv. Vavřince, mše svatá v 10:00 hod., farní den začíná ve 14.00hod. Prosíme ženy, aby napekly koláče a cukroví, a přinesli je na faru přede mší sv. nebo co nejdříve po mši svaté

- v kostele vzadu na stolku jsou přihlášky do náboženství

- V pondělí je památka Panny Marie, Královny andělů, je možné získat plnomocné "Porciunkulové" odpustky za obvyklých podmínek: návštěva kostela Řádu sv. Františka nebo farního kostela, kde se pomodlíme modlitbu Páně a vyznání víry, přistoupíme ke zpovědi (v blízké době, nemusí být týž den) a ke sv. přijímání a pomodlíme se na úmysl Svatého otce. Nezapomenout, že k základním podmínkám patří vyloučení zalíbení ve hříchu, a to i lehkém. 

 

P. Vladimír Jesenský

Římskokatolická farnost
Koryčany
Náměstí 62
768 05 Koryčany
tel.733 741 579 fakorycany@ado.cz
Vytvořeno službou Webnode