Svátost smíření

"Ti, kdo přistupují ke svátosti pokání, dostávají od Božího milosrdenství odpuštění urážek, kterých se proti Bohu dopustili, a zároveň se smiřují s církví, kterou zranili svými hříchy a která svou láskou, příkladem a modlitbami pracuje na jejich obrácení." (KKC 1422)

Ke zpovědi mohou přistoupit všichni katolíci (tzn. všichni pokřtění v římskokatolické církvi.). Je-li katolík stižen některým církevním trestem, musí být nejprve trest sňat nebo musí jeho trvající příčina pominout, a pak je teprve možné obdržet kněžské rozhřešení. 

Základní body svátosti smíření
 

- Zpytování svědomí

Zamyšlení nad sebou samým, ve kterém máme zhodnotit svůj život, máme si uvědomit, čím jsme Boha zarmoutili. Jestliže člověk nechce tento bod ošidit, měl by začít modlitbou, aby jeho zpověď nebyla jen dílem člověka, ale aby skrze něj působil Duch Svatý. Doporučuje se také přečíst nějaký úryvek Písma sv., teprve potom můžeme začít probírat své svědomí podle desatera Božích přikázání nebo podle jiného schématu.

- Lítost

není jen záležitosti citu, ale má být touhou po opětovném získání spojení s Bohem, které člověk následkem hříchu ztratil. Z lítosti má vycházet předsevzetí k práci na sobě. Takto připraven můžu přistoupit ke zpovědi.

- Vyznání

vyznám své hříchy především Bohu. Tento rozhovor patří Jemu, kněz je pouze prostředníkem, je tím, který zpřítomňuje Boží milosrdenství a ve jménu Boha uděluje rozhřešení. V tomto bodě je nejdůležitější vyznání hříchů spojené s lítostí a rozhřešení, které kněz uděluje na závěr zpovědi. Kromě toho nás kněz také povzbudí duchovním slovem a uděluje nám rady jak pokračovat dál duchovním životem.

- Pokání

Jako završení celé zpovědi na důkaz smíření s Bohem přijímáme nějaký "úkol", tedy zadostiučinění, neboli pokání. Nemůžeme zapomenout na povinnost nahradit (podle možnosti) zlo, které jsme učinili, dobrem - tedy dobrými skutky modlitbou.

více naleznete zde: Zpověď - Liturgie.cz

foto: zdroj internet

P. Vladimír Jesenský

Římskokatolická farnost
Koryčany
Náměstí 62
768 05 Koryčany
tel.733 741 579 fakorycany@ado.cz
Vytvořeno službou Webnode