Svátost Eucharistie

Svatá eucharistie dokončuje uvedení do křesťanského života. Ti, kteří byli povýšeni k důstojnosti královského kněžství a biřmováním mnohem hlouběji připodobněni ke Kristu, se prostřednictvím eucharistie podílejí spolu s celým společenstvím na samotné oběti Pána. (KKC 1322).

Eucharistie označuje jak Kristovo tělo a krev (to je svátost), tak mši svatou, která je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. Středem slavení eucharistie (mše sv.) je chléb a víno, které se skrze Kristova slova a skrze vzývání Ducha svatého stanou tělem a krví Krista (svátost). Jiný název pro tuto svátost je "svaté přijímání", které věřící přijímají během slavení mše svaté. 

Podmínky:

- křest

Eucharistii může přijímat každý pokřtěný katolík, který žije ve společenství církve, účastní se života farnosti.

- připravenost k této Svátosti (První Svaté Přijímání)

Příprava na přijetí eucharistie probíhá v rámci výuky náboženství ve 3. třídě ZŠ, je spojena také s přípravou na svátost smíření. Dospělí zájemci se mohou osobně domluvit s knězem.

- nepřítomnost hříchu

Nežít v těžkém hříchu (lehké hříchy dáváme Pánu na začátku mše sv. lítostí), ani nebýt podroben nějakému církevnímu trestu, který by ho z této Svátosti vylučoval;

- žít v církevně platném manželství, a nebo být svobodný či ovdovělý

Před přijetím Eucharistie se dodržuje jednohodinový půst od jídel a nápojů s výjimkou léků a obyčejné vody.

Eucharistie se roznáší také nemocným a starým lidem, kteří nemohou přijít do kostela. U nemocných, kterým se Eucharistie přináší, jednohodinový půst není nutný.

více naleznete zde: První svaté přijímání dětí - Liturgie.cz

Adorace Nejsvětější Svátosti oltářní

- první pátek v měsíci přede mší svatou 

P. Vladimír Jesenský

Římskokatolická farnost
Koryčany
Náměstí 62
768 05 Koryčany
tel.733 741 579 fakorycany@ado.cz
Vytvořeno službou Webnode